Gulag digitális projekt - 2016/2017.

A 2016-os gulág emlékév keretében a Kommunizmus Bűnei Alapítvány megbízást kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától a gulág rendszer digitális formában történő kidolgozására. A megbízást szerződés formájában rögzítette a Minisztérium az Alapítvánnyal.

A munka célja, a kommunista uralom alatti országok különböző, gulág típusú büntető és a társadalmakat a marxista járszalagra kényszerítő intézményeit iskolai tanulók részére emészthető formában bemutatni.

1944-ben a Szovjet hadsereg jelentős mértékben amerikai pénzügyi, élelmiszer és hadi felszerelések segítségével elfoglalta kelet- és közép-Európa országait, és kezdettől fogva rájuk kényszerítették a szovjet rendszert. Ez azonban úgy, anyagi, kulturális és nemzeti hagyományok tekintetében olyan mértékben idegen, sőt ellenséges volt a megszállókkal és azok ideológiájával, hogy azok csak erőszak alkalmazásával tudták akaratukat érvényesíteni. Ennek fő eszközei a különböző internáló- és kényszermunkatáborok voltak, melyeket a szovjet gulág rendszer mintájára valósították meg a különböző kommunista és társutas kormányzatok.

Mivel az Alapítvány már hasonló típusú feladatok kidolgozása során tapasztalatot szerzett az ilyen típusú munkában, kapta meg a megbízást és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi keretet.

A munka felöleli az összes volt kommunista ország gulág történetét. Ezekben az országokban a büntető táborok különböző módon kerültek megvalósításra, de az áttekinthetőség kedvéért egy közös rendező elv alapján fogjuk a különböző országokban megvalósított kommunista terrort taglalni, mindig szem előtt tartva a célcsoport befogadó képességeit.

A vizsgálat országonként a következő szempontok szerint fog történni:

- az országon belüli ellenségkép kialakítása, mely társadalmi csoportok voltak érintve?

- az erőszakszervezetek kialakítása, és működése; kikből állt a szervezet?

- az elhurcolások kezdete és története

- a különböző táborok típusai, az őrszemélyzet összetétele és viselkedése

- a táborok munkája

- a foglyok ellátása (lakhatás, élelmezés, egészségügy, stb.)

- gyerekek a munkatáborokban

- meddig működtek a táborok?

- ehhez jönne még a nők és család. Számukra is alkalmasak voltak a táborok.

- a foglyok utóélete

És felsorolva az érintett országokat: (Szovjetunió, Lengyelország, NDK,  Csehszlovákia, Jugoszlávia, Albánia, Bulgária, Románia, Magyarország).